Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Foto: pixabay

Leden ontvangen twee maal per jaar het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Het tijdschrift verschijnt bij uitgeverij Verloren in Hilversum. Losse nummers zijn te verkrijgen voor €8,00 excl. portokosten. Voor themanummers gelden speciale prijzen.

Tijdschrift op jaargang en auteur

We hebben een overzicht waarin u de artikelen kunt zoeken op auteur, titel en jaargang.

Redactie

  • Maurits Ertsen
  • Herman Havekes
  • Bert Toussaint
  • Piet van Cruyningen
  • Lauran Toorians
  • Milja van Tielhof
  • Carla de Wilt

Redactiesecretariaat

Maurits Ertsen m.w.ertsen@tudelft.nl

Kopij dient te worden aangeleverd bij het redactiesecretariaat conform de richtlijnen van de redactie. Richtlijnen voor auteurs.

Boeken ter recensie kunnen worden gezonden naar het redactiesecretariaat:

Redactiesecretariaat TWG
Kasteellaan 2
5175 BD Loon op Zand