Omslag van

29e Jaargang, nummer 1 – juni 2020
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 29, editie 1, 6-2020

Heuvel, Francien van de

’s-Hertogenbosch, een onneembare stad midden in een meer.
Hulpverlening en preventie tijdens watersnoden 1740-1795

Bartels, Gijs

De dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord.
Een ‘Nationale Ramp’ of niet? Reacties op en discussies rond het debat

Toorians, Lauran

Waren de oudste kades heggen?
Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken

Boekbesprekingen

  • Loek Zoon (red.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Hilversum: Verloren 2019, 224 pp., ISBN 978-90-8704-809-9, hb.

  • Jan Renette, Mijn Holland. Tussen land en zee. Balma (Frankr.): Photographe sans Frontières 2018, 300 pp., ISBN: 979-10-93140-04-9, hb.

  • Marieke van Delft & Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, i.s.m. Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) & Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019, 400 pp., ISBN 978-94-014-59075-4, hb.