Omslag van 2020-1

Jaargang 29, nummer 1 – juni 2020
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 29, editie 1, 6-2020

  • Heuvel, Francien van de '’s-Hertogenbosch, een onneembare stad midden in een meer. Hulpverlening en preventie tijdens watersnoden 1740-1795'
  • Bartels, Gijs 'De dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord. Een ‘Nationale Ramp’ of niet? Reacties op en discussies rond het debat'
  • Toorians, Lauran 'Waren de oudste kades heggen? Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken'
  • Nobel, Arjan 'Boekbesprekingen: Loek Zoon (red.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Hilver- sum: Verloren 2019, 224 pp., ISBN 978-90-8704-809-9, hb.'
  • Ertsen, Maurits W. 'Boekbesprekingen: Jan Renette, Mijn Holland. Tussen land en zee. Balma (Frankr.): Photographe sans Frontières 2018, 300 pp., ISBN: 979-10-93140-04-9, hb.'
  • Toorians, Lauran 'Boekbesprekingen: Marieke van Delft & Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, i.s.m. Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) & Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019, 400 pp., ISBN 978-94-014-59075-4, hb.'