Omslag van 2019-2

Jaargang 28, nummer 2 – december 2019
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 28, editie 2, 12-2019

  • Havekes, Herman 'De dijkgraaf: Toen en nu. Een hommage aan Jaap IJff (1929-2019)'
  • IJff, Jaap 'De dijkgraaf: Toen en nu'
  • Jensen, Lotte 'Zingen om het hoofd boven water te houden'
  • Kuiken, Kees 'Zwartwoude op Ameland'
  • Mol, Hans , Bont, Chris de , Kuiken, Kees 'Discussiedossier Zwartwoude'
  • Burgers, Ton 'Het Grand Canal du Nord'
  • Ertsen, Maurits 'Boekbesprekingen: Jos Arts e.a. (red.), Builders and planners. A history of land-use and infrastructure planning in the Netherlands. Delft: Academische Uitgeverij Eburon 2016, 521+xii pp., ISBN 978-94-6301- 031-3, hb. Bert Toussaint (red.), Modern wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken. Amsterdam: Boom 2018, 448 pp., ISBN 978-90-2442-373-6, hb'
  • Toorians, Lauran 'Boekbesprekingen: Bas Bevaart e.a. (red.), Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch. Water, eeuwenlang de beste verdediging. Een zegen, maar ook een kwelling. ’s-Hertogenbosch: Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 2018, 299 pp., ISBN 978-90-9030933-0, hb. Joost Findhammer e.a. (red.), Zuiderwaterlinie Noord-Brabant. Een open boek, ’s-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant 2018, 349 pp., ISBN 978-90-828470-0-0, hb'
  • Havekes, Herman 'Boekbesprekingen: Lotte Jensen, Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd. Nijmegen: Uitgeverij VanTilt 2018, 64 pp., ISBN 978 94 6004 404 5, 2018, pb'
  • Havekes, Herman 'Boekbesprekingen: Thea & Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren! De Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 35 (Wormer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2019) 146 pp., ISBN 978-94-92335-12-8, pb. (www.uitgeverij-noord-holland.nl)'