Omslag van 2019-1

Jaargang 28, nummer 1 – juli 2019
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 28, editie 1, 7-2019

  • Ertsen, Maurits W. 'Voorwoord'
  • Kraker, Adrie de 'Dijkbouw in Zuidwest-Nederland, 1400-1906. Naar veilige dijken in het krachtenveld van over- stromingen, risicobepaling en veranderende kennis'
  • Opschoor, J.B. (Hans) 'Kommer om kwellend water in de Krimpenerwaard. Ouderkerk versus Lekkerkerk, 1560-1813'
  • Reerink, Jan 'Over Doorslag en Gein'
  • Sloots, K. , Witter, J.V. 'De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant'
  • Zeiler, Frits David 'Boekbesprekingen: Bert Buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied. Beverwijk: Stichting Oer-IJ/Wormerveer: Uitgeverij Noord-Holland 2018, 228 pp., ISBN 978949233510 4, pb.'
  • Scheven­hoven, Paul 'Boekbesprekingen: Daan van Rijn, Jaap van Raaij & Rutger Polderman, Tussen stoom en stroom. De rol van de ver- brandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling. De Nederlandse Gemalenstichting/Hilversum: Verloren 2017, 233 pp., ISBN: 978 90 8704 687 3, hb.'
  • Dam, Petra van 'Boekbesprekingen: S. Gerritsen met bijdragen van C.P. Schrickx en D.M. Duijn, Wonen aan een wiel. Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse doorbrak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjesschardam tussen West-Friesland en de Zeevang. West-Friese Archeologische Rapporten 115 (Hoorn 2018)'
  • Toorians, Lauran 'Boekbesprekingen:Helga Ullrich-Scheyda & Bert Thissen, Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809. Neues Licht auf das Heldenepos und auf die Katastrophe. Beiträge zur klevischen Geschichte 3 (Kleef: Klevischer Veein für Kulotur und Geschichte 2017, 159 pp., ISBN 978-3-936813-13-5, pb'