Sponsors

Foto: Wikimedia

De uitgave van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis is in de eerste plaats mogelijk gemaakt door belangrijke financiële bijdrage van de Unie van Waterschappen en dankzij een bedrijfsabonnement van:

 • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)(Amsterdam)
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Delft)
 • Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam)
 • Waterschap Aa en Maas (’s-Hertogenbosch)
 • Waterschap de Brabantse Delta (Breda)
 • Waterschap De Dommel (Boxtel)
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
 • Waterschap Hunze en Aa’s (Veendam)
 • Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem)
 • Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
 • Waterschap Zuiderzeeland (Lelystad)
 • Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)
 • Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)
 • Waterschap Limburg (Roermond)
 • Waterschap Rivierenland (Tiel)
 • Wetterskip Fryslãn (Leeuwarden)
 • Waterschap Vechtstromen (Almelo)
 • Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk)
 • De Nederlandse Waterschapsbank (Den Haag)