Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

‘De relatie van Nederland tot het water is een zaak van waterstaat een woord zo typisch Nederlands dat het niet te vertalen valt.’

Tot op de dag van vandaag verschijnen er talrijke studies over de lange historie van waterschappen, waterstaatswerken, bedijkers, overstromingen, landmeters, droogleggingen, kortom over alles waartoe onze ‘amfibische cultuur’ ons bracht.

De Vereniging heeft als doel niet alleen de studie naar de waterstaatsgeschiedenis te bevorderen maar ook een breed publiek bewust te laten worden van het belang van deze studies.

Zij heeft in samenwerking met de Stichting het Schilthuisfonds aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de bijzondere leerstoel Waterstaatsgeschiedenis.

De Vereniging staat open voor iedereen die op een of andere wijze affiniteit heeft met de boeiende geschiedenis van Nederland en het Water.

Geïnteresseerd in deze boeiende en bloeiende tak van onze geschiedenis?

Word ook lid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis!

Lid worden!

Nieuws

Presentatie: Het verhaal van water

Iconen van waterschapserfgoed in Steenwijkerland

7 september 2022

Oproep voor nominatie NGS gemalenpluim 2022

Dit jaar zal reeds voor zevende keer de NGS Gemalenpluim worden toegekend aan gemalen, die in 2021/2022 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige...

Hulp bij onderzoek

De vereniging is gevraagd om hulp bij onderzoek.

Online lezing: Reuzenarbeid, de bouw van het moderne Nederland in beeld

De besturen van de KIVI afdeling Geschiedenis der techniek en de vereniging Histechnica nodigen u uit voor het bijwonen van een online lezing met...

...
Houten peilschaal gevonden in Schiedam

Deze peilschaal is gevonden in een sloot onder een laag bagger. Wie kan ons iets meer vertellen over soortgelijke houten onbeschilderde peilschalen...

...
Gouda

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) De gemeenteraad van Gouda heeft op 12 oktober kennis genomen van de voorstel van het College van B&W om in...
Omslag van 2022-2

Laatste aflevering

december 2022

Jaargang 31, nummer 2

9 nieuwe artikelen
Geschreven door 7 auteurs
op 51 pagina's