Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

‘De relatie van Nederland tot het water is een zaak van waterstaat een woord zo typisch Nederlands dat het niet te vertalen valt.’

Tot op de dag van vandaag verschijnen er talrijke studies over de lange historie van waterschappen, waterstaatswerken, bedijkers, overstromingen, landmeters, droogleggingen, kortom over alles waartoe onze ‘amfibische cultuur’ ons bracht.

De Vereniging heeft als doel niet alleen de studie naar de waterstaatsgeschiedenis te bevorderen maar ook een breed publiek bewust te laten worden van het belang van deze studies.

Zij heeft in samenwerking met de Stichting het Schilthuisfonds aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de bijzondere leerstoel Waterstaatsgeschiedenis.

De Vereniging staat open voor iedereen die op een of andere wijze affiniteit heeft met de boeiende geschiedenis van Nederland en het Water.

Geïnteresseerd in deze boeiende en bloeiende tak van onze geschiedenis?

Word ook lid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis!

Lid worden!

Recent

Themanummer: Overstroming 1825

Overstroming 1825 De redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis bereidt een themanummer voor over de watersnood van 1825, een grote...
Netwerkbijeenkomst 14 april bij Waternet in Amsterdam

Op vrijdagmiddag 14 april organiseert Netwerk WaterHeritage weer een Netwerkbijeenkomst. Deze keer zijn we te gast bij Waternet in Amsterdam. De...

Presentatie: Het verhaal van water

Iconen van waterschapserfgoed in Steenwijkerland

7 september 2022

Oproep voor nominatie NGS gemalenpluim 2022

Dit jaar zal reeds voor zevende keer de NGS Gemalenpluim worden toegekend aan gemalen, die in 2021/2022 zijn opgeleverd na een voorbeeldmatige...

Hulp bij onderzoek

De vereniging is gevraagd om hulp bij onderzoek.

Online lezing: Reuzenarbeid, de bouw van het moderne Nederland in beeld

De besturen van de KIVI afdeling Geschiedenis der techniek en de vereniging Histechnica nodigen u uit voor het bijwonen van een online lezing met...

Omslag van 2023-1

Laatste aflevering

juni 2023

Jaargang 32, nummer 1

8 nieuwe artikelen
Geschreven door 7 auteurs
op 52 pagina's