Omslag van 2021-2

30e Jaargang, nummer 2 – december 2021
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 30, editie 2, 12-2021

Mennen, Kristian & Saris, Frank

Botsende belangen
Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957)

Kleinhans, Maarten G.

Ontstaan en vergaan van de Grote Waard
Denkmodel voor Nederland en andere ‘delta’s’

Nonhof, Cor

Delfland en de Maasdijk 1100-1300

Burgers, Ton

De kanalenkwestie
Nederland-België tijdens het interbellum

Boekbesprekingen

  • Willem van der Ham, Reuzenarbeid. De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861-1918. Rotterdam: nai010 uitgevers 2021, 256 pp., ISBN 978-94-6208-622-7, hc.

  • Ties Poeth, De Vloed. Het land van de kikkers en de kracht van water. Venlo: Shinz 2020, 48 pp. ISBN 978-94-91032-53-0, hc.

  • Milja van Tielhof, met medewerking van Piet van Cruyningen, Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800. Hilversum: Verloren 2021, 295 pp., ISBN: 978-90-8704-890-7, pb.

  • Ton Vermeulen, De Driemanspolder. Boeren, baggeren, bouwen en bergen. Zoetermeer: Het Fluitschip, historisch bureau en Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 2020, 191 pp., geen ISBN.

  • Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal, Atlas van de IJssel. Zwolle: WBooks 2021, 216 pp., ISBN 978-94-625-8389-4, hc.