Omslag van 2017-2

Jaargang 26, nummer 2 – december 2017
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 26, editie 2, 12-2017

  • Borger, Guus J. 'Bij het overlijden van prof.dr. G.P. van de Ven (1941-2017)'
  • Leenders, K.A.H.W. 'De waterhuishouding rond Oudenbosch'
  • Burgers, Ton 'De Zeeuwse spoorweg en de afdammingen van Oosterschelde en Sloe, België tegen Nederland met drie internationale “arbiters”'
  • Siertsema, Roderick R. 'De Waterwolf en de Russische Beer, Uitvoering en effect van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (1952-1991) afgezet tegen het begrip meerlaagsveiligheid'
  • Dam, Petra van 'Boekbespreking: John Lonnquest, Bert Toussaint, Joe Manous Jr. en Maurits Ertsen (Eds.), Two centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-US Retrospetive (Alexandria, Virginia 2014)'
  • Havekes, Herman 'Boekbespreking: Beatrijs van Dijk, Sil van Doornmalen, Ellen Nieboer en Hildo van Engen, Tussen Dijkstoel en dorpspoldr. De 474 voorlopers van Waterschap Rivierenland (Tiel 2018)'