Omslag van 2017-1

Jaargang 26, nummer 1 – september 2017
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 26, editie 1, 9-2017

  • Knoester, Henk 'Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat, Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige Oorlog'
  • Opschoor, J.B. (Hans) 'Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw'
  • Groot, R.W. de 'Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen, Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van ‘Ruimte voor de Lek’'
  • Schultz, Bart 'Het verhaal van Hans Brinker, Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?'
  • Schevenhoven, Paul 'Boekbesprekingen: Guus J. Borger, Frits H. Horsten, Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel 1250-1600 (Verloren, Hilversum 2016)'
  • Kraker, Adrie de 'Boekbesprekingen: Michiel Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland 2, Hoorn 2016)'
  • Kraker, Adrie de 'Boekbesprekingen: Hans Buiter en Roger Staat, Nederland Kanalenland. Een reis langs twaalf kanalen (Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, Amsterdam 2016)'
  • Kraker, Adrie de 'Boekbesprekingen: Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg Zuidelijk Historisch Contact, Verloren, Hilversum 2016)'