Omslag van 2011-2

Jaargang 20, nummer 2 – december 2011
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 20, editie 2, 12-2011

  • Zuidhoff, Frieda , Dijkstra, Juke 'De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren'
  • Hoes, Olivier 'Inundatie van de Wieringermeer in april 1945, Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming'
  • Zeiler, Frits David 'Achter het Polderlands'
  • Kraker, Adrie de 'Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)'
  • Zeiler, Frits David 'Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)'
  • Ertsen, Maurits W. 'Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)'
  • Kraker, Adrie de 'Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)'