Omslag van 2011-1

Jaargang 20, nummer 1 – juni 2011
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 20, editie 1, 6-2011

  • Reichgelt, A.F.M. (Ton) '“Omme sgmenen lants beste wylle” Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)'
  • Koese, Gert '“In reddeloozen toestand gebragt” De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916'
  • Ertsen, Maurits W. '“Een beter systeem is later nooit gevonden” De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980'
  • Zeiler, Frits David 'Achter het Polderlands'