Omslag van 2012-1-2

Jaargang 21, nummer 1-2 – januari 2012
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 21, editie 1-2, 1-2012

  • Dam, Petra J.E.M. van 'Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuur'
  • Toebast, Judith 'Voor als de dijken doorgingen, Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw'
  • Heezik, Alex van '“Het voordeel eener dubbele defensie”, Compartimentering van dijkringen als amfibische strategie'
  • Bosch, Toon 'Natuur en cultuur, Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861'
  • Pieters, Harm 'Herinneringscultuur van overstromingsrampen, Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied'
  • Kagchelland, A. , Kagchelland, M. 'Pennenstrijd over een watersnood, Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van “Keert u tot Hem die slaat” (1825)'

Beschrijving

Overstromingsrampen treden vrij plotseling op, maar het omgaan ermee past in een algemener gedragspatroon. In dit dubbelnummer van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis staat de omgang met overstromingen centraal. Het bevat de bijdragen van een studiedag over ditzelfde thema aangevuld met een inleiding van Petra van Dam. Hierin werkt zij de hypothese uit, dat er vanaf de late Middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw in Laag Nederland sprake was van een amfibische cultuur. Men beschikte over een grote vaardigheid in het omgaan met water en kon relatief gemakkelijk op en neer bewegen tussen natte en droge delen van het landschap. Van Dam neemt drie belangrijke strategieën onder de loep: de compartimentering van het landschap met dijken, het wonen op verhogingen en het transport over water. De auteurs van de overige artikelen gaan nader in op deze strategieën, maar besteden ook aandacht aan de hulpverleningen na watersnoodrampen, gedenkboeken en de religieuze interpretatie van de watersnoodramp van 1825.