Omslag van

14e Jaargang, nummer 2 – augustus 2005
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 14, editie 2, 8-2005

Mens, water en landschap De Sint-Elisabethsvloed van 1404

In deze aflevering van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis staat één regio centraal: het kustlandschap van Zeeuws-Vlaanderen. Op vrijdag 26 november 2004 vond naar aanleiding van de zeshonderdste verjaardag van de Sint-Elisabethsvloed van 1404 in Middelburg een symposium plaats, georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de Universiteit Gent, en Wageningen Universiteit en Research Centrum. Het voorliggende themanummer bevat de schriftelijke neerslag van alle in Middelburg uitgesproken voordrachten.

Engen, Hildo van & Soens, Tim

Woord vooraf

Vervloet, Jelle & Thoen, Erik

Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen
Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité

Boer, Geuch de

Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionis

Lehouck, Alexander

Het verzwolgen cultuurlandschap
Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen

Vanslembrouck, Nele

Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie?
Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen

Soens, Tim

1404 in Vlaanderen
De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte

Henderikx, Peter

Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404

Dierendonck, Robert M. van

Van Boterzande tot Wevelswaele
Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2004 (met aanvullingen uit 2003)

Boekbesprekingen

  • W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004)

  • J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004)