Omslag van

13e Jaargang, nummer 2 – december 2004
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 13, editie 2, 12-2004

Tielhof, Milja van

Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd

Horn-van Nispen, Marie-Louise ten

Hendrik Wortman
Geboren te Amersfoort 25 maart 1859, overleden te Den Haag 21 oktober 1939. Ongehuwd. Kreeg bekendheid door havens en de Zuiderzeewerken

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2003 (met aanvullingen uit 2001 en 2002)

Boekbesprekingen

  • Wim Coster, Leven met het water in de IJsseldelta, Een waterschapsgeschiedenis. IJsselacademie publicatie nr. 158 (Kampen 2002)

  • Willem van der Ham, Meester van de Zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 (Balans, Amsterdam 2003)

  • J. Hagen, Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, Verzamelinventaris van de gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-1983 (Wetterskip Boarn en Klif, Joure 2000)