Omslag van

14e Jaargang, nummer 1 – augustus 2005
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 14, editie 1, 8-2005

Bakker, G.

De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee
Een waterstaatkundige ommekeer in Zuidwest-Friesland omstreeks 1200-1220

Linssen, Georges

Max Bongaerts

Boekbesprekingen

  • W. van Ravesteijn en J. Kop (red.), Bouwen in de Archipel, Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers, Zutphen 2004)

  • Jan van den Noort, De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Verloren, Hilversum 2003)

  • Hans Willems en Bram Steketee, Verboden Kringen, Vrije schootsvelden en innundaties rond ’s-Hertogenbosch in de 19e eeuw (Adr. Heinen, ’s-Hertogenbosch 2003)