Omslag van

15e Jaargang, nummer 1 – augustus 2006
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 15, editie 1, 8-2006

Zeischka, S.

Besluitvorming rond de droogmaking van de Vierambachtspolder

Ravesteijn, Wim

Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld
de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832-1995

Pollmann, Tessel

Van Waterstaat tot Wederopbouw
Het leven van dr.ir. Johannes Aleidis Ringers (1885-1965)

Beokbesprekingen

  • De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Holland, Historisch Tijdschrift 36(2004)3, 128-312

  • A. van ’t Riet, Meeten, boren en besien. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, Hilversum 2005)