Omslag van 2014-1

Jaargang 23, nummer 1 – mei 2014
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 23, editie 1, 5-2014

  • Kraker, Adrie de 'Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen, Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514'
  • Mijnssen-Dutilh, M. 'Een discussie met twee historisch geografen, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011'