Omslag van 2013-2

Jaargang 22, nummer 2 – november 2013
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 22, editie 2, 11-2013

  • Leenders, K.A.H.W. 'Amfibische cultuur, Een vierde strategie'
  • Soetaert, Alexander '“Pour servir de mémoire à la postérité”, Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne Namen'
  • Hoving, J. , Kraker, A. de 'Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw'
  • Kraker, A. de 'Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ’s-Hertogenbosch (Utrecht 2013)'
  • Havekes, Herman , Toussaint, Bert 'Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)'