Omslag van 2009-2

Jaargang 18, nummer 2 – december 2009
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 18, editie 2, 12-2009

  • Lases, Wil B.P.M. , Kraker, Adriaan M.J. de 'De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst'
  • Toussaint, Bert 'Eerbiedwaardig of uit de tijd? De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870'
  • Zeiler, Frits David 'Boekbespreking: J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007'