Omslag van 2010-1

Jaargang 19, nummer 1 – juni 2010
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 19, editie 1, 6-2010

  • Aten, Diederik 'Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuw'
  • Kraker, Adriaan M.J. de 'Lage dijken, overstroming en bemesting, Het einde van de “bemesting” van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw'
  • Siefers-Van Lijf, Cynthia 'Gelegenheidsglazen van waterschappen, Een levend(ig)e traditie'
  • Schevenhoven, Paul 'Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)'
  • Kraker, Adriaan M.J. de 'Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)'