Omslag van

16e Jaargang, nummer 2 – december 2007
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 16, editie 2, 12-2007

Wouda, Bertus

Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten
De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd

Kingma, J.

“Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld”
Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakers

Bosch, Toon

“’t voornaamste onderwerp in Holland”
De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810)

Boekbesprekingen

  • Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9