Omslag van 2007-2

Jaargang 16, nummer 2 – december 2007
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 16, editie 2, 12-2007

  • Wouda, Bertus 'Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten, De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd'
  • Kingma, J. '“Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld” Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakers'
  • Bosch, Toon '“’t voornaamste onderwerp in Holland”, De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810)'
  • Tielhof, Milja van 'Boekbespreking: Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9'