Omslag van

16e Jaargang, nummer 1 – augustus 2007
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 16, editie 1, 8-2007

Leenders, K.A.H.W.

Lost villages - the Dutch way
De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant

Dam, P.J.E.M. van

New Orleans aan het IJ?
Een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken

Zeiler, Frits David

1825: de “vergeten” watersnood

Pollmann, Tessel

Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging
Of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schoot

Nakazawa, Satoshi

The development of modern river management in Japan

Huisman, Pieter

Rijnoeverstaten in de Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampen

Vervloet, J.A.J.

“Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis”
laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Driessen, A.M.A.J.

Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven