Omslag van 1994-1

3e Jaargang, nummer 1 – mei 1994
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 3, editie 1, 5-1994

Rossum, H. van

Dijken en dijkvakken, De ketting en de schakels

Stol, Taeke

Schaalvergroting in de polders in Amstelland in de 17e en 18e eeuw

Niemeijer, A.F.J.

Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940, De moeizame integratie van een netwerk

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letters E, F, G