Omslag van

2e Jaargang, nummer 2 – november 1993
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 2, editie 2, 11-1993

Kaptein, Herman

De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500

Coert, G.A.

Een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde
Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw

Linden, H. van der

Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerd

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter D

Fluit, Th.P.M. van der

Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1992
(met aanvullingen uit 1991)