Omslag van

24e Jaargang, nummer 2 – december 2015
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 24, editie 2, 12-2015

Knoester, Henk

Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690)
Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij Hulst

Brakel, Albert van

De paalworm in Hollandse zeedijken

Erdin, Vincent

Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse school

Tielhof, Milja van

Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland
Het ontstaan van een mythe

Boekbesprekingen

  • Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw(Verloren, Hilversum 2015)

  • Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstromingen van 1916 in Waterland en Zaanstreek (Pirola, Schoorl 2015)