Omslag van

1e Jaargang, nummer 1 – mei 1992
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 1, editie 1, 5-1992

Schmal, Henk

De Haagse grachten en het Verversingskanaal

Heemskerk, W.F.A.

Oude molen- en stuwrechten, Relicten van regalia minora

Vreugdenhil, D.

Waterkracht in Nederland, Van waterrad tot buisturbine

Danner, H.S. & Kuijs, J. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen
Inleiding op de eerste proeve