Foto: V. Erdin

Cultuurnota van waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed.

Meer hierover kunt u lezen op de website van het waterschap.

Afbeelding gevelsteen