Bijeenkomst VWG / WaterHeritage

Het boek van Milja van Tielhof: “Conflict en Consensus, Waterbeheer in de Nederlanden 1200–1800” wordt gepresenteerd. Milja zal zelf een bijdrage over haar boek verzorgen en het boek zal aangeboden worden.

Dit boek is mede door een financiële bijdrage van de VWG tot stand gekomen en is het vijfde boek in de reeks: Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis die onder verantwoordelijkheid staat van hoogleraar Petra van Dam.

Gegevens van het boek:Conflict en Concensus, Waterbeheer in de Nederlanden; Milja van Tielhof; ISBN:9789087048907, 292 blz. prijs: €39,-

U dient zich vooraf voor deze digitale bijeenkomst aan te melden info@waterstaatsgeschiedenis.nl