Wetenswaardigheden

Foto: civwater

Persbericht: Kroonjuwelen van Jan Blanken

  • persbericht

PERSBERICHT Stedelijk Museum Vianen mei 2018 Kroonjuwelen van Jan Blanken Waterwerken die het Nederlandse landschap bepalen 18 juli t/m 16 september 2018 De begin 19de eeuw in Vianen woonachtige Jan Blanken (1755-1838), is verbonden aan talloze grote waterbouwkundige werken in Nederland, aangelegd in de beginperiode van de waterstaatszorg onder Keizer Napoleon, maar vooral onder Koning Willem I. Om deze beroemde inwoner van Vianen en pionier onder de waterbouwkundigen aan de vergetelheid te onttrekken is er in het Stedelijk Museum Vianen een tentoonstelling aan Jan Blanken en zijn innovatieve werken gewijd.

Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud

  • uitnodiging

Op 10 oktober 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel “Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud”. Locatie: Sweelinckzaal, Universiteit Utrecht, ingang Drift 27 (bibliotheek). De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “1800”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via http://www.stedengeschiedenis.nl.

Erfgoed uit de periode na 1965

  • uitnodiging

Donderdagmiddag 14 juni, 13:00-17:00 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst in Amersfoort (Smallepad 5) over het erfgoed uit de periode na 1965: wat behelst het en hoe gaan we hier mee om? Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden met behulp van deze link. Warm aanbevolen Jan van den Noort Werkgroep Stedengeschiedenis

Uitnodiging Landschapstentoonstelling

Op 1 februari 1953 werd zuidwest Nederland getroffen door een zware stormvloed. Vrijwel het gehele eiland Goeree-Overflakkee overstroomde. Op verzoek van wijlen burgemeester Chris van Hofwegen schreven verscheidene inwoners kort na de ramp hun verhaal op. Hun verslaglegging en de herinneringen van de jongeren van toen vormen de basis voor een bijzondere, permanente tentoonstelling in het landschap van Battenoord: Ooggetuigen van de Watersnood. Op elf plekken wordt het verhaal van ooggetuigen verteld.

Documentatie hardstenen peilschalen

De stichting Mergor in Mosam (onderwaterarcheologische projecten door vrijwilligers) doet onderzoek naar een bijzondere categorie hardstenen peilschalen: de schuine of liggend peilschalen. Deze op een dijklichaam geplaatste schalen zijn in Nederland zeldzaam en dus de moeite waard om daar onderzoek aan te doen, niet in de laatste plaats omdat die zeldzaamheid vaak niet beseft wordt. Ik wil ook vergelijkingen (ten aanzien van bijvoorbeeld stijl en maateenheid) kunnen maken met gewone verticaal geplaatste peilschalen.

Persbericht: Op stap

Op 18 april 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel “De Nederlanden verbeeld. Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten.” De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “Op stap”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via http://www.stedengeschiedenis.nl.

Het programma van de Werkgroep Stedengeschiedenis in Amersfoort

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert de Werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel ‘Stad tussen projectontwikkelaar en projectgroep’. De studiemiddag wordt gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (Kinderdijkzaal). De studiemiddag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. ‘projectontwikkelaar en projectgroep’.

Presentatie: Ooggetuigen van de Watersnood 1953

Op 3 februari a.s om half elf vertelt Willem van der Ham over zijn boek ‘Ooggetuigen van de Watersnood 1953’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Jullie zijn van harte welkom! Afgelopen vrijdag is mijn boek gepresenteerd bij camping De Grevelingen in Battenoord in aanwezigheid van zeer veel ooggetuigen, nabestaanden, Jan Terlouw, Liz van Duin (waarnemend directeur Rijkswaterstaat), commissaris van de Koning Jaap Smit, burgemeester van Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.