Nieuws

Foto: pixabay

Themanummer: Overstroming 1825

  • oproep, tijdschrift

Overstroming 1825 De redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis bereidt een themanummer voor over de watersnood van 1825, een grote ramp die ten onrechte uit het collectieve geheugen is verdwenen. Denkt u aan dit themanummer wellicht een bijdrage te kunnen leveren, dan horen wij dat heel graag. U kunt contact opnemen met Milja van Tielhof: milja.van.tielhof@huygens.knaw.nl

Houten peilschaal gevonden in Schiedam

  • nieuws, waterschap, peilschaal, zoektocht

Deze peilschaal is gevonden in een sloot onder een laag bagger. Wie kan ons iets meer vertellen over soortgelijke houten onbeschilderde peilschalen met N.A.P.-aanduiding? Bijvoorbeeld waar en wanneer waren deze in gebruik, of waar is eventueel informatie te vinden?

Gouda

  • nieuws, waterschap

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) De gemeenteraad van Gouda heeft op 12 oktober kennis genomen van de voorstel van het College van B&W om in de binnenstad van Gouda een peilverlaging van 25 cm door te gaan voeren. Het voorstel van B&W is mede tot stand gekomen op advies en onderzoek door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 28 oktober neemt de raad een besluit over het voorstel. Dat de situatie in de binnenstad precair is werd al duidelijk tijdens de Voorjaarsexcursie van juni 2018 toen de deelnemers onder leiding van Hans Verweij langs de Turfmarkt liepen.

De Veengoot

  • nieuws, waterschap

Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem) In juli en augustus zijn de Berkel en de Baakse Beek in beeld geweest, nu de derde belangrijke waterweg in de Achterhoek: de Veengoot De Veengoot is eigenlijk de meest eenvoudige waterweg in de Achterhoek: recht toe recht aan zonder grote opstoppingen stroomt het water via deze snelle verbinding van A naar B. Dat past ook precies in de opvatting en de tijdgeest waarin de Veengoot werd aangelegd.

Een inkijkje in Lochems geschiedenis

  • nieuws, publicatie, film

Het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem deelde in haar nieuwsbrief het onderstaande:

Om u een inkijkje in Lochems geschiedenis te geven laten we elke week een stukje film zien uit de collectie van het HG.