Bronnen

Foto: Wikimedia

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis

U kunt zoeken op auteur, titel en jaargang. Alle artikelen die twee jaar of ouder kunt u inzien en downloaden.

Archieven

Waterstaatskaart

De kaart is indertijd gemaakt om kennis over de waterstaatkundige situatie in Nederland in beeld te brengen. Nodig voor waterstaatkundige werken ter verbetering van de waterstaatkundige situatie in het land. Maar ook voor de aanleg van de spoorwegen. Verder zou het ook goede diensten kunnen bewijzen aan de militaire verdedigers van ons land en bovendien kunnen bijdragen aan verbreiding van de kennis over de waterstaatkundige toestand.

Met de laatste en 5e uitgave is begin jaren 90 van de vorige eeuw een einde gekomen aan de papieren Waterstaatskaart. De verschillende aangepaste versies zijn te raadplegen.

De papieren versie van de 5e editie is bij de vereniging tegen verzendkosten te verkrijgen info@waterstaatsgeschiedenis.nl.

Buiten de vereniging